Sprawy karne, wykonawcze, wykroczeniowe

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami z zakresu prawa karnego:

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym oaz w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych,
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego (tj. sprawy o odroczenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie),
  • porady prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego
  • sprawy dotyczące przestępstw uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • sprawy dotyczące wykroczeń oraz sprawy karno – skarbowych