Prawo rodzinne

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego:

 • o rozwód i separację
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • o związane z rozstrzygnięciem o istotnych sprawach rodziny
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • o podział majątku wspólnego
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa
 • o alimenty
 • z zakresu władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • o ubezwłasnowolnienie
 • dotyczące nieletnich.