Zespół Adwokatów s.c. w Wejherowie

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną

Stanowimy zespół prawników legitymujących się wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym.

Działalność zorientowana jest na zapewnienie kompleksowej, fachowej i prowadzonej z najwyższą starannością o dobro Klienta obsługi prawnej w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego, a także prawa pracy.

Prowadzimy sprawy na każdym etapie postępowania.

Świadczymy pomocą prawną m.in. poprzez:

  • reprezentację przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych, w tym m.in. wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych,
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych

Porady prawne

Umowy i pisma procesowe

Reprezentacja przed sądem

Prowadzenie negocjacji

Kontynuujemy tradycję Zespołów Adwokackich w Wejherowie istniejącą od 1951 roku.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

Wszystkim Klientom Zespołu Adwokatów gwarantujemy pełną dyskrecję.

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie.

Wszystkim Klientom Zespołu Adwokatów gwarantujemy pełną dyskrecję.