Prawo cywilne

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami z zakresu prawa cywilnego:

 • o zasiedzenie,
 • wynikające z zarządu rzeczą wspólną,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o ustanowienie i zniesienie służebności,
 • związane z ochroną własności,
 • wynikające z postępowania wieczystoksięgowego,
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych,
 • o naruszenie posiadania,
 • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron stosunków umownych,
 • o ochronę dóbr osobistych.