Prawo pracy

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami z zakresu prawa pracy:

  • dotyczące uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania, przywrócenia do pracy, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,
  • dotyczące wynagrodzenia,
  • dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • dotyczące odpowiedzialności materialnej,
  • dotyczące zakazów konkurencji,
  • dotyczące mobbingu i dyskryminacji,
  • dotyczące odpraw,
  • dotyczące świadectw pracy,
  • dotyczące kar porządkowych,
  • dotyczące emerytury, renty.