Prawo podatkowe

W zakresie prawa podatkowego Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyny Niedźwieckiej w Mrągowie oferuje konsultacje prawne w m.in. w sprawach:

  • związanych z nabyciem/zbyciem nieruchomości,
  • związanych z postępowaniem w sprawach dotyczących dochodów nieujawnionych,
  • w zakresie podatku od spadków i darowizn oraz pożyczek
  • reprezentowania Klienta w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu jego obowiązków podatkowych i celnych oraz egzekucji administracyjnej tych obowiązków.