Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyny Niedźwieckiej w Mrągowie oferuje:

 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc w zakładaniu spółek, oddziałów, przedstawicielstw, przygotowywanie wszelkiej dokumentacji korporacyjnej, w tym umów, protokołów oraz uchwał,
 • rejestracje spółek, ich łączenie i przekształcenia,
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego.
 • sporządzanie oraz analiza umów w obrocie gospodarczym,
 • pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i koncesji, windykacja należności,
 • prowadzenie egzekucji przedsądowej (uczestniczenie w negocjacjach, sporządzenie wezwań do zapłaty, zawieranie ugód, zawieranie umów o rozłożeniu długów na raty, zabezpieczanie należności),
 • prowadzenie spraw windykacyjnych przed sądami (sporządzanie pozwów w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym, uproszczonym),
 • prowadzenie  postępowań egzekucyjnych,
 • przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej,
 • reprezentacji w postępowaniu upadłościowym,
 • zgłaszania wierzytelności do masy upadłości.